ak dağ keçisi

mountain goat

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • dağ keçisi — is., hay. b. Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dağ — 1. is., Far. dāġ 1) Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan 2) İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık 3) mec. Büyük üzüntü, acı Birleşik Sözler gözdağı 2. is. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ciber — dağ keçisi; çalak ve titik insan, işgüzar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tecen — dağ keçisi; kızgın ve şiddetli adam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • keçi — is., hay. b. 1) Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan (Capra hircus) 2) sf., mec. İnatçı Birleşik Sözler keçiboynuzu keçi inadı keçi mantarı keçimemesi keçi postu keçisağan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • elik — is., ği, hlk. Dağ keçisi Hızır nazardan koruya, eli ayağı düzgün, elik yavrusundan azgın kara saçlı, gül nakışlı bir kızım dünyaya gelmiştir. K. Bilbaşar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • köpgər — (Qax, Oğuz) dağ keçisi. – Köpgərin əti şirin olur (Oğuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • satgin — (Balakən) cüyürəoxşar dağ keçisi. – Sipatı cü:rə oxşuyur, buynuzu geriyə yatıxda olur satginin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dəkkə — f. 1) dağ keçisi, vəhşi keçi; 2) səki; 3) tövlə, pəyə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • hoppanmaq — f. 1. Atlanmaq, tullanmaq, sıçramaq, atılmaq. Sanki canavar bir adamın üstünə hoppanmaq və qanını sormaq istəyirdi. M. S. O.. Nökər birdən hoppanıb, İsrafilin belindən yapışdı. . M. Hüs.. // məc. Çox sevinmək, şadlığından özündən çıxmaq, atılıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • oynaq — 1. sif. 1. Mütəhərrik, oynar, oynayan, daim hərəkətdə olan. O baxışlarda dalğadan oynaq; Bir şəfəq var ki, nurdan şəffaf! A. Ş.. <Elxan:> . . Qaldıracağım azadlıq bayrağının oynaq dalğaları <Solmazın> gülgün çöhrəsini öpəcəkdir. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.